Met veel plezier en enthousiasme superviseer ik collega-gedragskundigen. Dit kan in het kader van een opleiding tot NVO orthopedagoog generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Ook kan ik je, aan de hand van supervisie, helpen jouw NVO basisaantekening Diagnostiek te behalen. Supervisie kunnen we eveneens inzetten wanneer je inzicht wilt krijgen in terugkerende thema’s en patronen in jouw professioneel handelen, en je hier verandering in wilt aanbrengen.

Binnen de supervisie werk ik zoveel mogelijk oplossingsgericht. Ik kijk hierbij naar de oplossingen en mogelijkheden. Mijn ervaring is dat dit een positieve bijdrage levert aan je ontwikkeling als professional. Probleemgerichte supervisie behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

We beginnen altijd met een vrijblijvende afspraak van een uur. In dit gesprek kunnen we beiden onze verwachtingen aangeven. Wanneer deze samenkomen en we een klik hebben, maken we vervolgafspraken. Indien dit gesprek niet tot een vervolg leidt, wordt deze afspraak niet in rekening gebracht.

Voor supervisie reken ik € 90,00 per gesprek van 60 minuten, dit is BTW-vrij.

Ik sta ingeschreven in het supervisorenbestand van de NVO als supervisor NVO orthopedagoog generalist èn het NIP als supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Verder ben ik als docent en trainer geregistreerd bij het CRKBO: het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs.